Uwaga! To ogłoszenie jest przeniesione do archiwum. Wygasło dnia: 2014-12-16 16:00
Treść zlecenia

Zlecę świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej. 

Opis
Wykonanie przedmiotowego zamówienia będzie polegało przede wszystkim na:
1) sporządzaniu i udzielaniu porad prawnych, konsultacji oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,
2) pomocy w zakresie redakcji aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń, regulaminów oraz umów cywilnoprawnych,
3) sporządzaniu opinii prawnych,
4) reprezentacji (zastępstwo prawne i procesowe) Zamawiającego w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
5) udziale w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności opiniowanie dokumentacji, udział w posiedzeniach komisji przetargowej, otwarciu oraz ocenie złożonych kopert,
6) wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się również do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z kontrahentami.
Przedmiotowe zamówienie będzie polegało na świadczeniu wyżej wymienionych czynności w siedzibie Zamawiającego minimum przez 2 godziny dwa razy w tygodniu, a w razie potrzeby również w drodze przesyłania informacji pocztą elektroniczną lub/i telefonicznie.
Zamawiający zastrzega, że dokładne godziny i dni, w które będzie świadczona usługa zostaną ustalone ze zwycięskim Wykonawcą przed zawarciem umowy.

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r 

Newsletter
 Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail
informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach
pochodzących z serwisu ZnajdzWykonawce.pl.
Wiem, że w każdej chwili będę mógł wycofać zgodę.
 

Uwaga: Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz po przejściu do Polityki prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak zgadzam się